Polityka prywatności

Polityka prywatności

ART.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615 Poznań) przy ul. Perkuna 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 9721187720, Regon 300942514, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (wpłacony w całości).
 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Neptis S.A. dba o bezpieczeństwo udostępnianych mu danych osobowych, a w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 4. Dane osobowe są przechowywane przez Neptis S.A. na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i osoby współpracujące z Neptis S.A.
 5. Dane osobowe użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim została wyrażona zgoda. Neptis S.A. przywiązuje dużą uwagę do ochrony danych osobowych oraz prywatności swoich klientów i osób, których dane osobowe są przetwarzane. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem dla których zostały zebrane i stosownie do zakresu udzielonych zgód oraz obszarów przetwarzania dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa.

ART.2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe zbierane przez Neptis S.A. wykorzystywane są wyłącznie do poniższych celów:
  a) w celach rachunkowych;
  b) do celów zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy między Usługodawcą i Usługobiorcą, polegającej na świadczeniu Usług Elektronicznych przez Neptis S.A.;
  c) do celów zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Produktów poprzez Sklep Internetowy, w tym umożliwienie dostarczenia produktów Klientowi. W przypadku, gdy nie zostaną podane dane niezbędne do realizacji zamówienia nie będzie możliwości zrealizowania danego zamówienia.
  d) zapewnienia kontaktu między zamawiającym a sprzedającym w ramach rozwiązywania przekazanych Neptis S.A. problemów i optymalizacji oferowanych usług.
  e) umożliwienie konsumentom realizację ich praw w ramach zawieranych z Neptis S.A. umów;
  f) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług;
 2. Neptis S.A. przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów), jeśli zostały one udostępnione: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do wysyłki (ulica, miasto, kod pocztowy), a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: firmę, adres oraz NIP.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską Neptis S.A. przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i na czas niezbędny do dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Neptis S.A.
 4. Podając dane osobowe i przystępując do korzystania z usług, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w art. 2 i 3 Polityki prywatności - z zastrzeżeniem art 3 ust 3 tejże.
 5. Niezależnie od powyższych punktów, Neptis S.A. może, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przetwarzać dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług, o których mowa w regulaminie serwisu (tzw. dane eksploatacyjne), tj:
  oznaczenie identyfikujące użytkownika nadane na podstawie przekazanych przez niego danych; oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał użytkownik; informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Zainteresowane osoby, z niektórych z naszych usług mogą korzystać, nawet bez rejestracji na stronie. Jednak, aby móc korzystać z wszystkich funkcji serwisu, należy stworzyć własne konto.
  Aby umożliwić funkcjonowanie serwisu podczas rejestracji prosimy o podanie określonych danych osobowych. Są to przede wszystkim następujące dane:
  a) Adres e-mail
  b) nazwa użytkownika
  c) Hasło
  Podany adres e-mail i hasło nie będą widoczne dla innych użytkowników.

ART.3 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, ich niepodanie uniemożliwia zawarcie tejże umowy. Zakres wymaganych danych wskazany jest Klientowi także w Regulaminie sklepu internetowego oraz każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi elektronicznej lub zawarciem umowy Sprzedaży na stronie sklepu internetowego.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
 3. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę/Klienta dodatkowej zgody, dane te będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, promocjach i usługach, związanych z działalnością Neptis S.A.
 4. Dane Usługobiorców/Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane Usługobiorców/Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Neptis S.A. i za zgoda osoby, której dotyczą.

ART.4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Każda osoba, której danymi osobowymi administruje Neptis S.A. ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich modyfikacji, poprawiania lub usunięcia.
 2. Neptis S.A. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: odo@neptis.pl albo pisemnie na adres: Neptis S.A., ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań.

ART.5 PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystano przeglądając Sklep Internetowy).
 2. Neptis S.A. przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej sklepu internetowego w następujących celach:
  a) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  b) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia,
  c) dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu (np. niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).
 4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep Internetowy prowadzony przez Neptis S.A. – zgodnie z obowiązującymi przepisami, taka zgoda może być również wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawienia przeglądarki internetowej.

ART.6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Neptis S.A. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  a) Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
  b) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  c) Dostęp do Konta możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu (adres poczty elektronicznej) i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
 3. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Neptis S.A. zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego i Serwisu prowadzonego prze Neptis S.A.
 4. Neptis S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Neptis S.A. umieści na stronie internetowej informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z opatrzoną datą, od której obowiązuje. Najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
 5. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Usługobiorców zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Neptis S.A. są udzielone przez Usługobiorców zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.02.2015 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl